Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Είσοδος
Αναγνωριστικό
Κωδικός
 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Έλεγχος συμβατότητας

Ελέγξτε την συμβατότητα του υπολογιστή σας εδώ

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Είσοδος στο email  
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Χρήσιμες οδηγίες εισόδου στην ψηφιακή τάξη.

1. Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο των οδηγιών για την πρώτη εγκατάσταση webex για μαθητές

2. Πατήστε εδώ για να δείτε ένα χρήσιμο βίντεο για τον τρόπο εισόδου στην ψηφιακή τάξη.

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Χρήσιμο πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης.  
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

Πατήστε εδώ για να δείτε και να αποθηκεύσετε τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Η Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα την ομιλία τού Γενικού Γραμματέα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητή κ. Ι. Ν. Παρασκευόπουλου με θέμα

«Η Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό» πατώντας εδώ

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Ο ρόλος οικογένειας - γονέων στη λειτουργία του σύγχρονου σχολείου

Μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα την ομιλία τού Γενικού Γραμματέα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητή κ. Ι. Ν. Παρασκευόπουλου με θέμα «Οικογένεια - Γονείς: "Πρωταγωνιστική" συνιστώσα στη λειτουργία τού σύγχρονου σχολείου. Κάποιες σκέψεις για την ψυχοπαιδαγωγική διαχείρισή τους!» στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού:

Η ομιλία Παράρτημα της ομιλίας Περίγραμμα της ομιλίας Περίληψη της ομιλίας

    

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Αγαπητοί γονείς,

Την 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 "για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα". Το νομοθέτημα επιβάλλει αυστηρές σχετικά με τη συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα αυτά. Εν προκειμένω πρόκειται για τα δεδομένα που αφορούν σε εσάς ως γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα δεδομένα των παιδιών σας.

Κατ' αρχάς σημειώνουμε ότι ο νόμος δεν προστατεύει μόνο τα λεγόμενα "ευαίσθητα δεδομένα" που αναφέρονται στην υγεία, στις θρησκευτικές και τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις κ.λπ., αλλά ρυθμίζει την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ΑΦΜ κ.λπ.

Τα Σχολεία μας ‒όπως και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία τής χώρας‒ επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμολογία, απουσίες, βραβεία, διαγωγή, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων, ΑΦΜ κ.λπ.) καθώς και όσα εσείς μάς γνωστοποιείτε και ‒με τη συγκατάθεσής σας‒ μάς επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο τής σχολικής ζωής τού μαθητή, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση και να χορηγούμε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στα παιδιά σας και εν γένει να συμβάλλουμε στην ευρύτερη συγκρότηση τής προσωπικότητάς τους μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις που διοργανώνουμε.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας κυρίως υπ’ όψιν τη θεμελιώδη σημασία που έχει διαχρονικά για το Σχολείο μας ο σεβασμός και η προστασία τής προσωπικής σφαίρας των παιδιών και των γονέων που μας κάνουν την τιμή να μας τα εμπιστεύονται, παρακαλούμε να διαβάσετε
εδώ το αναλυτικό σημείωμα με το οποίο σάς ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς και τον τρόπο χρήσης τους καθώς και για τα αντίστοιχα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος.

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Διαβάστε το τεύχος της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ αφιερωμένο στο e-arsakeio

Μπορείτε να φυλλομετρήσετε το τεύχος σας πατώντας επάνω στο εξώφυλλό του.
Μπορείτε επίσης να το "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας πατώντας στην επιλογή pdf του προγράμματος φυλλομέτρησης.

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Copyright © 2010 - 2020 Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Το διδακτικό υλικό που είναι αναρτημένο στο www.e-arsakeio.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή και χρησιμοποίησή του για εμπορικούς σκοπούς.