Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Είσοδος στην πλατφόρμα e-arsakeio

 

Για την είσοδό σας στην πλατφόρμα πατήστε εδώ

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Είσοδος στο email  
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Χρήσιμες οδηγίες εισόδου στην ψηφιακή τάξη.

1. Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο των οδηγιών για την πρώτη εγκατάσταση webex για μαθητές

2. Πατήστε εδώ για να δείτε ένα χρήσιμο βίντεο για τον τρόπο εισόδου στην ψηφιακή τάξη.

 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Χρήσιμο πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης.  
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Είσοδος
Αναγνωριστικό
Κωδικός
 
Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Copyright © 2010 - 2021 Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Το διδακτικό υλικό που είναι αναρτημένο στο www.e-arsakeio.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή και χρησιμοποίησή του για εμπορικούς σκοπούς.