Επέκταση/συρρίκνωση πλαισίου Είσοδος
Αναγνωριστικό
Κωδικός