Συχνές ερωτήσεις

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις συχνότερες ερωτήσεις και απορίες που έχουν υποβληθεί και τις απαντήσεις που έχουν δοθεί από την Ομάδα Υποστήριξης τού e-arsakeio.
  1. Τι είναι το e-arsakeio;
  2. Προσπαθώ να δω το περιεχόμενο μαθήματος, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Αντιθέτως, εμφανίζεται ψηλά μια στενή κίτρινη λωρίδα.
  3. Ποια προγράμματα θα πρέπει να έχω στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή για την καλύτερη εμφάνιση των σελίδων του www.e-arsakeio.gr;
  4. Προσπαθώ να εμφανίσω το περιεχόμενο ενός μαθήματος, αλλά βγαίνει ένα μήνυμα ότι ο Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει το περιεχόμενο του αρχείου.
  5. Ποιος έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται το e-arsakeio;
  6. Πώς θα λάβω το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης;
  7. Πρέπει να αποθηκεύσω το αρχείο που εμφανίζω; Είμαι υποχρεωμένος να το τυπώσω ολόκληρο;
  8. Δεν έχω ή δεν επιθυμώ να έχω ίντερνετ στο σπίτι μου. Πώς θα έχω πρόσβαση στο ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό;
  9. Γιατί δεν υπάρχει αναρτημένο υποστηρικτικό υλικό για όλα τα μαθήματα;
  10. Συμβουλές προς τους γονείς για τη χρήση του διαδικτύου

1. Τι είναι το e-arsakeio;

Το e-arsakeio είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Ως γνωστόν, ο -μοναδικός για τα ελληνικά σχολικά δεδομένα- θεσμός της Εποπτείας των σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, μέσω των Συντονιστών των μαθημάτων, έχει μέχρι σήμερα εκπονήσει πλούσιο και χρήσιμο υποστηρικτικό διδακτικό υλικό για τους μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων. Από το σχολικό έτος 2010-11, το υλικό αυτό αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε κόμβο των σχολείων μας, το www.e-arsakeio.gr, όπου είναι προσβάσιμο από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς μέσω Διαδικτύου. Το υποστηρικτικό διδακτικό υλικό αναρτάται σταδιακά κατά την εξέλιξη τού σχολικού έτους ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες. Επίσης, το υλικό αυτό είναι πλέον δυνατόν να εμπλουτίζεται, να βελτιώνεται και να τροποποιείται προσαρμοζόμενο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στις όποιες αλλαγές στην ύλη αποφασίζονται από το υπουργείο. Η δημιουργία τού e-arsakeio αποδεικνύει ότι η Φ.Ε. παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές εξελίξεις και μεριμνά ώστε τα σχολεία της να συμβαδίζουν με αυτές.

Αρχή

2. Προσπαθώ να δω το περιεχόμενο μαθήματος, αλλά δεν βλέπω τίποτα

Πρόκειται για τη λωρίδα αποκλεισμού ανάδυσης παραθύρων του Internet Explorer που εμφανίζεται για λόγους ασφαλείας. Πατήστε επάνω της και επιλέξτε "Λήψη αρχείου...". Στην συνέχεια θα εμφανιστεί το αρχείο που επιθυμείτε.

Αρχή

3. Ποια προγράμματα θα πρέπει να έχω στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή για την καλύτερη εμφάνιση των σελίδων του www.e-arsakeio.gr;

Για την καλύτερη εμφάνιση των σελίδων του www.e-arsakeio.gr, θα χρειαστείτε τις τελευταίες εκδόσεις των ακόλουθων προγραμμάτων: Acrobat Reader 9 και Adobe Flash Player και τις ενημερώσεις τους. Επίσης θα πρέπει να έχετε ενημερωμένο το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου (browser) που χρησιμοποιείτε.

Αρχή

4. Προσπαθώ να εμφανίσω το περιεχόμενο ενός μαθήματος, αλλά βγαίνει ένα μήνυμα ότι ο Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει το περιεχόμενο του αρχείου.

Έχετε παλαιότερη έκδοση του Internet Explorer. Εγκαταστήστε τον Internet Explorer 8 ή αποσυνδεθείτε και δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε για την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο άλλον περιηγητή διαδικτύου (browser), όπως Mozilla Firefox , Google Chrome , Apple Safari Πατήστε πάνω για να μεταφερθείτε στη σελίδα λήψης του αντίστοιχου προγράμματος

Αρχή

5. Ποιος έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται το e-arsakeio;

Το e-arsakeio μπορούν να επισκέπτονται μόνον οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων.

Αρχή

6. Πώς θα λάβω το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης;

Τα στοιχεία εισόδου θα δοθούν στους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Για τη χρήση τού ψηφιακού υλικού οι μαθητές θα ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς τους. Για τους μαθητές τού Δημοτικού, έχει προβλεφθεί σχετική ενημέρωση των γονέων στην πρώτη προγραμματισμένη ενημέρωση στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς (εντός τού Σεπτεμβρίου).

Αρχή

7. Πρέπει να αποθηκεύσω το αρχείο που εμφανίζω; Είμαι υποχρεωμένος να το τυπώσω ολόκληρο;

Ένα από τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio είναι ότι καθιστά εφικτή την ανανέωση, τροποποίηση και βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες ή τις αλλαγές προγράμματος. Επομένως, δεν χρειάζεται να εκτυπώσετε όλο το υλικό ενός μαθήματος, παρά μόνο τις σελίδες που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο εκπαιδευτικός. Μπορείτε ωστόσο εύκολα να αποθηκεύετε το υλικό του μαθήματος στον υπολογιστή.

Αρχή

8. Δεν έχω ή δεν επιθυμώ να έχω ίντερνετ στο σπίτι μου. Πώς θα έχω πρόσβαση στο ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό;

Εάν έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το ψηφιακό υλικό μπορεί να δοθεί στον μαθητή από τον δάσκαλο / καθηγητή του σε φορητό αποθηκευτικό μέσο (usb stick, το λεγόμενο «φλασάκι»), ώστε να το μεταφέρει με ασφάλεια στον οικιακό σας υπολογιστή. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου αποτελεί πλέον κεντρική και πολλάκις διακηρυγμένη επιλογή του Υπουργείου Παιδείας. Τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία δεν μπορούν και δεν πρέπει να μη συμβαδίζουν με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις. Το e-arsakeio είναι μόνο το πρώτο αλλά απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Αρχή

9. Γιατί δεν υπάρχει αναρτημένο υποστηρικτικό υλικό για όλα τα μαθήματα;

Η εποπτεία των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων διά των συντονιστών μαθημάτων έχει αξιολογήσει τις διδακτικές ανάγκες και έχει εκπονήσει πλούσιο και εκτενές υποστηρικτικό υλικό για όποια μαθήματα έκρινε απαραίτητο. Να σημειώσουμε πάντως ότι το υποστηρικτικό υλικό του Συντονισμού δεν έχει αναρτηθεί στο σύνολό του, ενώ η συνεχής αξιολόγηση των διδακτικών αναγκών μπορεί να οδηγήσει σε εκπόνηση νέου υλικού.

Αρχή

10. Συμβουλές προς τους γονείς για τη χρήση του διαδικτύου

Η εποπτεία των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων διά των συντονιστών μαθημάτων έχει αξιολογήσει τις διδακτικές ανάγκες και έχει εκπονήσει πλούσιο και εκτενές υποστηρικτικό υλικό για όποια μαθήματα έκρινε απαραίτητο. Να σημειώσουμε πάντως ότι το υποστηρικτικό υλικό του Συντονισμού δεν έχει αναρτηθεί στο σύνολό του, ενώ η συνεχής αξιολόγηση των διδακτικών αναγκών μπορεί να οδηγήσει σε εκπόνηση νέου υλικού. Αγαπητοί γονείς, H εξέλιξη της τεχνολογίας έχει κάνει το Διαδίκτυο (internet) ένα "δυνατό" εργαλείο, το οποίο μπορεί -με σωστή χρήση- να προσφέρει απλόχερα γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας αλλά και ψυχαγωγίας. Είναι χρήσιμο, θετικό και, βασικά, απαραίτητο. Το Διαδίκτυο από τη φύση του είναι ένα χαώδες και δαιδαλώδες σύστημα συνδεδεμένων υπολογιστικών συστημάτων, το οποίο προσφέρει πολύ μεγαλύτερη άνεση κινήσεων από τον φυσικό κόσμο, αλλά, κυρίως, ανωνυμία. Σε αντίθεση με τον πραγματικό κόσμο, όπου ένα φυσικό πρόσωπο έχει μια ταυτότητα, στο Διαδίκτυο ένα φυσικό πρόσωπο, μπορεί να διαθέτει πολλές και διαφορετικές εικονικές ταυτότητες. Άρα, ας έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι στο Διαδίκτυο δε γνωρίζει κανείς για το πρόσωπο με το οποίο έρχεται σε επαφή το φύλο, το όνομα, την ηλικία και άλλα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά. Είναι, λοιπόν, κατανοητό ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο για τον καθένα, πολύ περισσότερο για τις πιο μικρές και ανυποψίαστες ηλικίες. Προτού, λοιπόν, τα παιδιά σας αρχίσουν να εξερευνούν τον νέο ορίζοντα του Διαδικτύου, καλό θα είναι να βεβαιωθείτε πως καταλαβαίνουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν στονχώρο αυτό. Καλό, λοιπόν, θα ήταν να ξεκινήσετε από νωρίς την καθοδήγηση των παιδιών σας. Ακολούθως θα δείτε μερικές προτάσεις που καταγράψαμε και απευθύνονται ειδικά σε εσάς τους γονείς. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να σας βοηθήσουμε στην εποπτεία και καθοδήγηση των παιδιών σας στη δικτυακή κοινωνία. Οι προτάσεις μας και η εφαρμογή τους αφήνονται στη δημιουργική σας κριτική.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
1. Μια ιδέα είναι να γράψετε έναν κώδικα συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο που θα συμφωνούν όλοι να τηρούν.
2. Μην απαγορεύετε κάτι έτσι απλά. Εξηγήστε τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτό, ώστε να αποφύγετε τυχόν προστριβές.
3. Ανοίξτε διάλογο. Συζητήστε με τα παιδιά και εξηγήστε όρους και άγνωστες λέξεις σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η επιρροή που ασκείτε στο παιδί σας είναι ανεκτίμητη.
4. Τοποθετήστε τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο σε ανοικτό χώρο και όχι στο παιδικό δωμάτιο, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε με μεγαλύτερη άνεση τις επιλογές και τις κινήσεις τους.
5. Ζητήστε από τα παιδιά σας να μη μιλούν σε αγνώστους.
6. Δημιουργήστε τη δική σας λίστα με τις προτεινόμενες παιδικές σελίδες και συμπεριλάβετε μηχανές αναζήτησης φιλικές στη χρήση τους για παιδιά.
7. Ελέγχετε συχνά τα Αγαπημένα (Bookmarks) και το Ιστορικό (History) του προγράμματος φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser) για να βλέπετε ποιες σελίδες έχουν επισκεφτεί τα παιδιά σας.
8. Ερευνήστε τα διάφορα εργαλεία φιλτραρίσματος του Διαδικτύου, που κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία ελέγχουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να κάνετε εσείς. Πάντοτε όμως ως συμπληρώματα και όχι ως υποκατάστατα της γονικής επίβλεψης.
9. Στα πλαίσια ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, συζητήστε με τα παιδιά σας για τους διαδικτυακούς φίλους που μπορεί να κάνουν και τις δραστηριότητές τους, πάντοτε όμως με άνεση και χωρίς φανατισμό ή φοβία, όπως ακριβώς δηλαδή θα τους μιλούσατε και για όλες τις άλλες δραστηριότητές τους.
10. Είναι πολύ σημαντικό να πείσετε τα παιδιά σας να μη συμφωνήσουν ποτέ να συναντηθούν με κάποιον διαδικτυακό τους φίλο κατά πρόσωπο χωρίς εσείς να το γνωρίζετε. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είστε ενήμεροι για τις κινήσεις τους, για να μπορέσετε να τους προφυλάξετε από ανεπιθύμητους κινδύνους που δεν μπορούν να αντιληφθούν.
11. Μάθετε τα παιδιά σας να μη δίνουν ποτέ και σε καμία περίπτωση προσωπικές τους πληροφορίες, όταν χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δωμάτια συνομιλίας ή τα άμεσα μηνύματα, όταν συμπληρώνουν φόρμες εγγραφής και προσωπικά προφίλ, καθώς και όταν παίρνουν μέρος σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς.
12. Προκειμένου να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας δεν θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες χωρίς εσείς να το γνωρίζετε, δώστε του έναν λογαριασμό περιορισμένων δικαιωμάτων.
13. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να σας ενημερώνουν εάν κάτι ή κάποιος στο Διαδίκτυο τα κάνει να νιώθουν άβολα ή τα απειλεί. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Περάστε τους το μήνυμα ότι δεν θα τιμωρηθούν εάν σας ενημερώσουν για κάτι που τα προβληματίζει. 14. Συζητήστε με τα παιδιά σας ελεύθερα για το φαινόμενο της διαδικτυακής πορνογραφίας και καθοδηγήστε τα σε ασφαλείς τοποθεσίες σχετικές με την υγεία και τη σεξουαλικότητα του ατόμου. 15. Κάντε λόγο για την ανάγκη υπεύθυνης και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν οι νεαροί χρήστες κάθε φορά που πλοηγούνται στο Διαδίκτυο. Συμβουλέψτε τους να μη χρησιμοποιούν για κανένα λόγο το Διαδίκτυο ως μέσο για να διαδίδουν φήμες, να παρενοχλούν ή να απειλούν άλλους.
16. Ο καλύτερος δάσκαλος είναι ο ίδιος ο γονιός. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα παιχνίδια και τις εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούν τα παιδιά σας καθώς και πώς τα έχουν αποκτήσει.
17. Χρησιμοποιήστε θετική συμπεριφορά. Όταν το παιδί δείχνει καλή συμπεριφορά, δείξτε το εμπράκτως. Επιβραβεύστε το διαθέτοντάς του επιπλέον χρόνο στον Η/Υ ή δίνοντας κάποιο άλλο κίνητρο.
18. Περιηγηθείτε μαζί του στο Διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό εργαλείο. Μετατρέψτε την
πλοήγηση σε αυτό σε οικογενειακή ασχολία επιλέγοντας ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου και μάθετε στο παιδί σας πώς να πραγματοποιεί ασφαλείς και αποτελεσματικές αναζητήσεις.
19. Αγοράζοντας για πρώτη φορά Η/Υ στο σπίτι. Επιλέξτε Η/Υ με προεγκατεστημένο λογισμικό που να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειάς σας. Έτσι αποφεύγετε την εγκατάσταση προγραμμάτων που προέρχονται από φίλους των παιδιών σας και που, εάν είναι πειρατικά, πιθανώς να περιέχουν επικίνδυνους ιούς ή να απουσιάζουν σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας.
20. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να δημιουργούν σχέσεις με συνομήλικα παιδιά και προτρέψτε τα στις αθλητικές δραστηριότητες.
21. Όταν νοικιάζετε παιχνίδια για το παιδί σας από κάποιο κατάστημα βίντεο της γειτονιάς ή ξέρετε ότι το παιδί πήρε κάποιο παιχνίδι από κάποιον φίλο του, καλά είναι να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου παιχνιδιού και για την ηλικία για την οποία προορίζεται. Το πιο απλό και πιο σωστό βέβαια, αν έχετε χρόνο, είναι να παίξετε μια φορά το παιχνίδι με το παιδί σας και να διαπιστώσετε και μόνοι σας εάν περιέχει βία ή έχει άσεμνο περιεχόμενο.
www.pegi.info (Pan-European Game Information - Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια)

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το παιδί σας κινδυνεύει, ελέγξτε τα ακόλουθα:
• Εξετάστε αν το παιδί σας ασχολείται υπερβολικά με το Διαδίκτυο - αναρωτηθείτε αν το αποσπά από το σχολείο, την υγεία του και τις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους. Αν δείχνει ισχυρά σημάδια εξάρτησης, χρειάζεστε βοήθεια από ειδικό.
• Εξετάστε αν ελαχιστοποιεί το παράθυρο στην οθόνη κάθε φορά που πλησιάζετε. Αυτό το είδος συμπεριφοράς μπορεί να υποδείξει ότι ασχολείται με ανάρμοστο περιεχόμενο, όπως πορνογραφία ή βίαιο υλικό.
• Εξετάστε αν κάνει υπερβολική χρήση των δωματίων συζήτησης (chat rooms) και των άμεσων μηνυμάτων (instant messaging). Έχετε υπ' όψιν σας ότι το παιδί σας μπορεί να συνομιλεί με ξένους που μπορεί να είναι ενήλικοι με ύποπτα κίνητρα.
• Εξετάστε αν κάνει υπερβολική χρήση άλλης τεχνολογίας. Το παιδί μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να σκανάρει φωτογραφίες, να αντιγράφει δισκέτες, CDs και DVDs. Ελέγξτε εάν είναι απλά διασκέδαση ή κάτι πιο σοβαρό.

Αρχή